نسیم عشق

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت ... باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

چه سازم به خاری که در دل نشیند .....

 

د.ن 1: 20 مهر ( "او" چه حسن انتخابی برای تو داشته است: 20 و مهر )  .....

د.ن 2: شاید کمی فاصله گرفته ای هم از 20، هم از مهر ..... شاید هم نه .....

د.ن 3: تنها دل خوشی ام : من می مانم و او ..... او می ماند و من .....

+نوشته شده در ۱۳٩٠/٧/٢٠ساعت٩:٠٠ ‎ق.ظتوسط ناشناس | نظرات ()