نسیم عشق

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت ... باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

غروب های زیبای پاییزی با یاد مرگ برایم زیباتر شده ...

قلبم دیگر می داند، مرگ یعنی آمدن و نزدیک شدن به "تو" ...

مرگ یعنی پل رهایی به سوی "تو" ...

حتی اگر فرسنگ ها فاصله باشد بین من و "تو" ...

شیرینی یاد مرگ ... تلخی های روزگار را از کامم می برد ...

 

د.ن 1: در دقایق خویش را دربافتی ... رمز مُردن این زمان دریافتی ...

د.ن 2: من می مانم و "تو" ... "تو" می مانی و من ...

+نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/۱۱ساعت٩:٤٥ ‎ق.ظتوسط ناشناس | نظرات ()