نسیم عشق

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت ... باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

خدا در همسایگی ماست...

 

دربخشیدن خطای دیگران مانند شب باش.

در فروتنی مانند زمین باش.

در مهرودوستی مانند خورشید باش.

هنگام خشم وغضب مانند کوه باش.

در سخاوت وکمک به دیگران مانند رود باش.

در هماهنگی وکنارآمدن بادیگران مانند دریا باش.

خودت باش.....همانگونه که می نمایی....

+نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢٥ساعت۱٠:٠۱ ‎ق.ظتوسط ناشناس | نظرات ()