نسیم عشق

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت ... باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

 

گاهی رفتن نعمتی است زیبا و دوست داشتنی.......

حتی اگر دستت خالی باشد ....... خالی ِخالی .......

 

د.ن 1: شاید به خاطر دل مهربانتان دعایم اجابت نمی شود .......

د.ن 2: دیگر مرا چه حاجت به التماس دعا گفتن .......

د.ن 3:  می بینی، وقت خلوت انگشتانم را  روی شریان گردنم می گذارم .......

+نوشته شده در ۱۳٩٠/٥/۱ساعت۱۱:۱٧ ‎ق.ظتوسط ناشناس | نظرات ()