استعفا نامه ...

سلام رئیس .....

می دونم این استعفا نامه رو به دقت می خونید ولی بعد برش می گردونید توی کاغذهای کارتابل و وانمود می کنید که ندیدینش ....

اما اجازه بفرمایید، مطالبی هست که باید خدمتتان عرض نمایم ....  هر چند می دانم که ناگفته می دانید .....

جسارتاً قبل از اینکه دلایل استعفا را خدمتتان عرض کنم، دوست دارم دو مورد (محرمانه) را بدانم:

حضرتعالی چه چیزی در کارکنان طبقه ی اول دیدید که تعریف و تمجیدش را برای کارکنان طبقه ی دوم کردید ؟؟؟؟

حضرتعالی چه توانایی در کارکنان طبقه ی اول دیدید که مسئولیت اساسی سازمان را بر دوش آنها گذاشتید ؟؟؟؟

شما که در استخدام و تعیین طبقه و رَسته ی شغلی  نظر بنده را خواهان نشدید ..... حداقل نظرم را در مورد استعفا وانتقالی بخوانید .....

من جسارتی خدمت سایر همکارانم نمی کنم .... بنده خود نوعی ام را عرض می کنم .... کم آورده ام رئیس ... کم آورده ام ....  

باید خدمتتان عرض کنم بنده دیگر نمی توانم فعالیتم را  در این بخش ادامه دهم ..... هر چند شما مرا در طبقه ی اول مشغول به کار نموده و وظایفم را مشخص کردید ولی ملاحظه فرمودید که توی این مدت خدمت نتوانستم آنچه شما  و سازمان می خواهید را به درستی انجام دهم ....

بزرگواری فرموده و با تقاضای استعفا از طبقه ی اول و انتقالی به طبقه ی دوم موافقت فرمایید ..... حتما تاکنون متوجه شده اید کار در طبقه ی دوم با روحیات من بسیار بسیار سازگارتر است ........

سابقه ی فعالیتم توی این سال ها رو که یادتان هست ..... یادتان هست که بسیاری از اوقات تنبیه و توبیخم نمودید .... و البته تشویق ها و پاداش های آخر سال هم یادم نرفته است ....

اصلا من می خواهم به همان طبقه ی دوم بازگردم..... بنده توانایی ترفیع گرفتن و طبقه سوم و طبقات بالاتر رفتن را ندارم ..... بنده  مانند برخی از همکاران، توانایی مدیر شدن و مدیر ارشد شدن را ندارم .....

بین همکاران از ترفیع، رتبه ها و درجات بالا و الگوها و سمبل هایی که به این درجات رسیده اند، خیلی صحبت و بحث می شود که: رسد آدمی به جایی .....

ولی گفتم که من جسارتی خدمت سایر همکارانم نکرده و برایشان آرزوی توفیق دارم .... بنده خود نوعی ام را عرض کرده ام .... کم آورده ام رئیس ... کم آورده ام .... نمی توانم ادامه دهم ....

آینده ی شغلی ام در این طبقه مبهم است ..... مبهم ..... کارکنان طبقه ی دوم حداقل تکلیف شان روشن است و مردد نیستند .....

من نمی توانم تا زمان بازنشستگی صبر کنم ببینم آیا فعالیت های دوران خدمتم  مورد رضایت رئیس بوده یا نه ..... آیا می پذیرد با من ملاقات  خصوصی داشته باشد یا نه .... آیا اجازه می دهد به طبقات بالاتر بروم یا نه .... و هزار آیای دیگر .....

ببخشید رئیس ولی من همین طبقه ی دوم نقد را به طبقات بالاتر نسیه ترجیح می دهم .....

اصلا من می خواهم بیایم طبقه ی دوم که به اتاق شما نزدیک تر باشم ..... می دانم که حتما می گویید تو در همان طبقه اول هم می توانی هر گاه بخواهی به دیدنم بیایی ....

 به دیدنتان می آیم  با اینکه منشی هایتان خیلی سخت گیر نیستند و راحت وقت ملاقات می دهند ولی تاکنون به اتاق تان راه نیافته ام .... می دانم که حتما می گویید ولی من در اتاق منتظرت بودم خودت باید اراده می کردی در می زدی و می آمدی ..... 

همین دیگر خودتان که بهتر می دانید مشکل من هم همین جاست .... نتوانستم ... سعی کردم ..... نشد ..... نگویید که من باز به تو فرصت می دهم .... نگویید ....

من دیگر به این ملاقات ها دلخوش نمی شوم .... من ملاقات خصوصی می خواهم ... خصوصی .... من می خواهم نزدیکیم  به شما مانند کارکنان طبقه ی دوم باشد .... چون نمی دانم تلاش هایم در طبقه ی اول برای نزدیک تر شدن به شما و ملاقات خصوصی شما  کافیست یا خیر ؟؟؟؟؟

در طبقه ی دوم هم می شود شما را ملاقات کرد هم مدیران ارشد طبقات بالاتر را که کارکنان تمام طبقات آرزوی ملاقات و هم نشینی با ایشان را دارند .....

نظر لطف و مرحمت شما مستدام ولی .... من ملاقات نیمه خصوصی نقد را به ملاقات یا عدم ملاقات نسیه ترجیح می دهم رئیس .....

خلاصه اینکه کم آورده ام رئیس ...... کم آورده ام ..... دیگر نمی توانم ادامه دهم .....

پُست  و مکان اشتغال قبلی ام که حتما یادتان هست...من مَلک بودم و فردوس برین جایم بود ...

لطفاً مساعدت فرموده و مرا به پست خودم بازگردانید رئیس ......

 کارمند از نفس افتاده و طبقه اولی شما

 رونوشت:

-          مدیران ارشد طبقات بالاتر جهت استحضار

-          مدیران ارشد طبقه ی سوم جهت استحضار

-          مدیران ارشد طبقه ی دوم جهت استحضار و همکاری

-          مدیران ارشد طبقه اول جهت استحضار و اقدام لازم

-          همکاران طبقه ی اول جهت استحضار

/ 2 نظر / 16 بازدید
ترلان

بسم الله سلام راستی شما ملک بودی؟! یا زاده ملک ؟؟؟[چشمک] گذشته از شوخی خدایا به مقام رضایمان برسان که هر چه تو خواهی همان شوم همین یا علی

هفت وادی

سلام .. پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت من چرا ملک جهان را به جویی نفروشم؟ : )