قاصد ز برم رفت که آرد خبر از "یار" ...

باز آمد و اکنون خبر از خویش ندارد ...

 

د.ن: "تو" می مانی ...

/ 1 نظر / 36 بازدید
عاشق کوهستان

قد شاءالله تعالی خبر خوشی از مولا و سرورمان خواهد رسید ...[گل] شعر قشنگیست ... و همچنین تصویر هم زیباست ...[دست]