دعوتی متفاوت ...

این بار نیز دعوتتان را لبیک گفتیم ...

این بار نیز خاک صحن و سرای ملکوتیتان را طوطیای چشم کردیم ...

این بار اما با حال و هوای خوشبختی حوالی جشن جانشینی مولا علی (ع) ...

این بار اما با حال و هوای آزادی حوالی صحن آزادی و بست شهید نواب صفوی ...

این بار اما با حال و هوای سکوت حوالی گنبد طلا از هر صحن که باشد ...

این بار اما با حال و هوای بارانی حوالی روضه ی منوره ...

این بار اما با حال و هوای میهمانی که نرفته باز می گردد ...

شاید ...

 

د.ن 1: ما در این در، نه پی حشمت و جاه آمده ایم ... از بد حادثه، اینجا به پناه آمده ایم ...

د.ن 2: من می مانم و "تو" ... "تو" می مانی و من ...

/ 2 نظر / 13 بازدید
مسعود زارعیان

خدا روزیتان کند همان حال و هوای بارانی را آنگاه که از باب الجواد علیه السلام به نیت زیارت ورود می کنید..

انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]