بهار روی دست هایم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوالی رویاهایم پر کشیدی ...

آغوش از بهار لبریز شد و دل از "عشق" ...

 

د.ن: "تو" می مانی ...

/ 0 نظر / 39 بازدید