تناقض ...

گفتی:

شب را مایه ی آرامش قرار دادم ...

ببین:

شب ها نا آرام و بی قرارم ...

 

د.ن 1: آمد شب و از خواب مرا رنج و عذابست ... ای دوست بیار آنچه مرا داروی خواب است ...

د.ن 2: من می مانم و "تو" ... "تو" می مانی و من ...

/ 2 نظر / 13 بازدید
عاشق کوهستان

باسلام و عرض ادب[گل] در دامن شب بگذر از آن رنج و عذابت تا بشنوی از حضرت دادار جوابت ...

قطره

شب را مايه آرامش قرار داده تا همه اين بي قراري ها رو شوند! ديدي بيمار به وقت شب دردش بيشتر مي شود؟! اين خاصيت شب است تا دردي رو نشود درماني نبايد... طبيب درد را كه نداند و نبيند مرهم نمي گذارد! دردهايت را به وقت شب براي طبيب فرياد كن مرهم را خواهد فرستاد نام اين تناقض نيست عزيز نامش تدبير و درايت و حكمت خالق است...فقط همين[گل]