بهشت

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هرکجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

/ 3 نظر / 4 بازدید
دور افتاده

جالب بود. واقعاَ اگر روزی خوب عمل نماییم. آنروز همین دنیا برای ما بهشت است

لیلی

خدا قوت!