مست ٍ نرگس ...

امشب ز مستی ام هوس نوش می کنم ...

مستم ز عطر "نرگس" و جادوش می کنم ...

خود در بساط خویش ندارم خبر، ولی ...

در سحر چشم "او"ست که می نوش می کنم ...

م . س

 

د.ن: "تو" می مانی ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
عاشق کوهستان

به به ... چنان مستم که از مستی و ... درود و صدآفرین بر شما عاشق[دست][دست][دست][دست][گل][گل]