بارون ...

روزهای بارانی را دوست دارم ...

به هزاران هزار بهانه ی بارانی ...

به هزاران هزار بهانه ی گفتنی و ناگفتنی ...

به هزاران هزار خاطره ی بارانی ...

به هزاران هزار خاطره ی گفتنی و ناگفتنی ...

 

د.ن 1: باران آمد و شیشه پنجره را شست ... از دل من اما چه کسی نقش "تو"  را خواهد شست ...

د.ن 2: من می مانم و "تو" .... "تو" می مانی و من ...

/ 2 نظر / 14 بازدید
خاک بازی

وقتی چشم های آسمان ازشوق خیسند من چرا خوشحال نباشم :) .. خلاصه خواستم بگم من هم روزهای بارانی رو دوست دارم : ) راستی سلام و نور

عاشق کوهستان

سلام علیکم زیباست و لطیف .... زنده باشید دعا میکنم غرق بارون بشی ...[گل]