کوهستان نرگسی ...

تو باشی ...

من باشم ...

کوهستان نرگسی ...

عطر نرگس ...

عطر عاشقی ...

"حضور" ...

"عشق" ...

"احد"

.

.

.

د.ن: "تو" می مانی ...

/ 1 نظر / 21 بازدید
عاشق کوهستان

به به ... چه زیبا و قشنگ است و لطیف و لذیذ درود و سلام و صلوات بر شما دوست عزیز و ارجمند پس از یک روز پر تلاش و اوج خستگی و بی رمقی تمام از لحاظ روح و جسم و جان ، بیکباره اومدم اینجا خدمتتون و لذت بردم ... و جداً خستگیم در رفت با نوشته های زیبا و روان و بی غل و غش و انرژی زای شما بزرگوار ... کوهستان نرگسی ... واژه و عنوان زیبائیست و دوست داشتنی عاشق کوهستان ... عطر عاشقی و ... بگذریم ... بهتر است شیرینی و لذت نوشته ی شما باقی بمونه و سخن بیجا و بیهوده نزنم در قبال ... متشکرم از دست و قلم و احساس نازتون[گل][دست][دست][قلب]