به سپیدی برف ...

برف ِ سپید  ِ  باریدن گرفته است ...

یادم آرد روز  ِ ازل ... لوح  ِ سپید  ِ دل را ...

افسوس ...

 

د.ن1: مانند برف آمد دلم هر لحظه می کاهد دلم ... آن جا همی خواهد دلم زیرا که من آن جاییم ...

د.ن 2: من می مانم و "تو" ... "تو" می مانی و من ...

/ 2 نظر / 19 بازدید
عاشق کوهستان

به به ...... خداروشکر ... الحمدالله که خداوند مهربون بخاطر خوبان درگاهش به امثال من هم بارون و برف رحمتش را نازل فرمود و خوشحالمون نمود سلام علیکم صبح برفی شما بخیر [گل] انشا’الله که دل و روح و قلبمون همیشه مثل برف ، سفید و پاک باشد و بماند .... فقط افسوس مهدی(ع) جان ؛ در سیر آمد و رفت جمعه ها من خسته ، هنوز امیدوار چشم براهت ترسم از این است که از عمرم مهلت جمعه ی دیگر نباشد ...

ترلان

سلام این روزا شدیم شبیه برف منتها بعد از گذشت چند روز از باریدن اون لگدمال و گل آلود دلم برفی نو می خواهد سفید سفید سفید