عطر ن ر گ س ...

یادت هست ...

می گفتی ...

زمستان که شود ...

میزهای کافه ام را با گل نرگس می آرایم ...

فضای شهر  از عطر نرگس آکنده و سرشار است ...

آری تا عطر نرگس هست ...

زنده گی باید کرد ...

 ...

د.ن: "تو" می مانی  ...

/ 0 نظر / 27 بازدید