ای "عشق" چه در شرح تو جز "عشق" بگوییم ...

در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی ...

/ 0 نظر / 20 بازدید