برای ...

دیگر دلم از بابت خودم آرام است ....

دلم از بابت شما ناآرام است ...

هر چند هنوز درک نکرده ام چه کشیده اید ...

چون هیچگاه طعم آنچه شما هستید را نچشیده و نخواهم چشید ...

غافل بودم از غم نشسته در نگاهتان ....

غافل بودم از رنج تحمیل شده بر قلبتان ...

دیگر اشکهایم فقط به خاطر رنجی است که در این مدت بر قلب و روحتان سنگینی کرده است ...

آنچه بر شما گذشت در قاب واژه ها نمی گنجد ...

فقط می توانم بگویم ...

حضرت دوست مرهم دردهای قلب شکسته تان ...

 

د.ن 1: خدا کند باران ببارد ... باران ...

د.ن 2 : من می مانم و "تو" ... "تو" می مانی و من ...

/ 8 نظر / 15 بازدید
ترلان

سلام دلم برای شما ناراحت است و خودخواهانه برای خودم خودی که خودش را گم کرده

ensi

روزیــــــــــ میرســــــــــد که با لبخند تــــــــــو بیدار میشوم این روز هر زمان که میخواهد باشد فــــــــــقط باشد !!!

ensi

هرگز چشمانتــــ را از آسمـــان بر ندار آنجایـــی که خدا زندگیــ می کند آنقدر به آسمـــان چشمـــ بدوز تا خدا را بــــبینی سرتــــ را بالا بگــــیر , شکـــــ نکن . . . خدا خودشـــ را از تو پنـــهان نمیـــ کنــد

ensi

بـــــــــــآور کـــن خـ ـیلی هــــآ خـ ـ وآستند نبودنـــت رآ پُر کــنند! امــــآ نشــد مـــآهی صیــــد شـ ـ ده رآ هـ ـر چه قـدر میخــوآهی در آب رهــآ کـ ـن! دیگــــر چـ ـ ه فـآیده؟وقــــتی مــرده اسـت..

ensi

از خــودم دور مـي شــوم هــرگــاه به #تــو مــي رسـم كجا بايستم ؟ كه دست تو در دستم باشد دست خودم مهم نيست نـمـي ترســم گــم كنــم خــودم را ... مـهـم داشــتـن #تـوســتـــــ .

ensi

وقتي کسي تو را عاشقانـــــــه دوست دارد؛ شيوه ي بيــان اســم تـو در صداي او متفاوت است! ... و #تــــو ... مي داني که نامت در لبهـاي او ايمن است.

هفت وادی

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم به طاقتی که ندارم کدام بار کشم؟ .. امان از این مخاطب حواس جمع دوست داشتنی : )

عاشق کوهستان

سلام[گل] به به ... آفرین بر دست و قلمتون[دست][دست] زیباست و لطیف و ظریف و ارزنده است ... همچنین نظرات دوستان و جوابهای شما ... لذت بردم زنده باشید ... بیشتر دعا کنیم باران ببارد[لبخند]