روزگار کودکی ... یادش بخیر ...

دلم لک زده برای روزگار کودکی ...

ساده دوست داشته باشی ... ساده تر عاشق بشی ...

ساده ناراحت بشی ... ساده تر خوشحال بشی ...

ساده قهر کنی ... ساده تر آشتی کنی ...

ساده اخم کنی ... ساده تر لبخند بزنی ...

ساده اشک بریزی ... ساده تر  از ته دل بخندی ...

ساده بدست بیاری ... ساده تر ببخشی ...

ساده سر کار بذاری ... ساده تر سر کار بذارنت ...

ساده آرزو کنی ... ساده تر آرزوتو عوض کنی ...

ساده ببینی ... ساده تر فکر کنی ...

ساده ... ساده تر ...

یادش بخیر ...

 

د.ن1: سپاس "تو" را که بخشی از دوران زندگی به روزگار زیبای کودکی سپری می شود ...

د.ن 2: من می مانم و "تو" ... "تو" می مانی و من ...

/ 3 نظر / 19 بازدید
خاک بازی

یاد این تصنیف با صدای استاد افتخاری افتادم: يادم آمد شوق روزگار كودكي مستي بهار كودكي يادم آمد آن همه صفاي دل كه بود خفته در كنار كودكي رنگ گل جمال ديگر در چمن داشت آسمان جلال ديگر. پيش من داشت. شور و حال كودكي برنگردد دريغا قيل و قال كودكي بر نگردد دريغا!! به چشم من همه رنگي فريبا بود دل دور از حسد من شكيبا بود نه مرا سوز سينه بود به دلم جاي كينه بود شور و حال كودكي برنگردد دريغا قيل و قال كودكي برنگردد دريغا روز و شب دعاي من بوده با خداي من كز كرم كند حاجتم روا آنچه مانده از عمر من به جا گيرد و پس دهد به من دمي مستي كودكانه مرا شور و حال كودكي برنگردد دريغا قيل و قال كودكي برنگردد دريغا!!

وهابیت...

عربستان: قبر زینب، خواهر حسین را خراب کنید! همچنان منتظر حضور گرمتان و دیدگاهای ارزشمندتان هستیم... اجر شما با حضرت زهرا(س)