گر چه نرگس نگرانست به باغ ...

از چمن نرگس تر را چه خبر ...

گفت چونی و دل تو چونست ...

از دل، این خسته جگر را چه خبر ...

 کم کن این ناله، که کس واقف نیست ...

ز آه ِ عشاق، سحر را چه خبر ...

 

د.ن 1: صد هزاران آدمی را ره نبرد ... مردم آن نرگس جادوی "تو" ...

د.ن 2: "تو" می مانی ...

/ 2 نظر / 34 بازدید
عاشق کوهستان

سلام و درود و صلوات بر حضرت مهدی (عج) و عاشقان و پیروانش[گل][دست] بیا که عطر گلاب ، از تمام دشت ، می آید صدای بلبل عاشق ، ز دور دست ، می آید دلم هوای تو کرده ست ، بس که منتظرم اگر بیاید عزیزم ، گشاده دست ، می آید قدم به سبزه گذار و گره ز سبزه گشای برای عطر حضورت ، هر آنچه هست ، می آید قسم به خط خط این شعرهای بارانی کلید رمز منتظران هم ، به دست ، می آید ...[قلب]

harpo

آنرا که خبر شد خبری باز نیامد ...