آرزو ...

چند صباحی است ...

دلمان می خواهد ماجرای اصحاب کهف برایمان رقم برخورد ...

سالیان سال بدور از ...

دوباره باز گردیم ...

به گذشته یا آینده مهم نیست ...

 

د.ن: من می مانم و "تو" ... "تو" می مانی و من ...

/ 2 نظر / 9 بازدید
مسعود زارعیان

آینده را بیشتر دوست دارم شاید این دنیا هم عوض شده باشد!